BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

BAJS Partners LTD

Společnost BAJS PARTNERS LTD., registrovaná ve Spojeném království Anglie a Nového Walsu je součástí korporace BAJS. Poskytuje služby partnerům korporace v oblasti vytváření podmínek pro práci a podnikání v jednotlivých zemích EU prostřednictvím svých organizačních složek či dceřiných společností. Je vlastněná panamskou nadací BAJS Private Foundation, díky níž mají její zaměstnanci/partneři přístup k nadačním příspěvkům, které nadace umožňuje poskytovat.

BAJS Partners LTD, s technickou a organizační pomocí servisní agentury LACHESIS LLC, poskytuje základní služby svým partnerům, majícím trvalý pobyt na území EU. Tyto služby se skládají především z organizace celé struktury partnerů a členů klubu BAJS, z jejího řízení, propagace, zprostředkování zaměstnání svým partnerům a členům klubu BAJS, zprostředkování prodeje jednotlivých franchise pro své pobočky a partnery nebo balíčků služeb, které sama poskytuje, organizace marketingu a zajištění napojení na nadaci BAJS Private Foundation a její nadační příspěvky.

Další činností společnosti BAJS Partners LTD je organizování kurzů osobního rozvoje, finanční gramotnosti, či jiných podobně zaměřených kurzů (dle poptávky a zájmu svých partnerů) a seminářů, týkajících se možností rozšířit strukturu příjmů partnera a tím i zvýšit jeho životní úroveň.