BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

Jak Vám můžeme pomoci

Pracovní agentura BAJS Partners LTD. pomáhá registrovaným partnerům a klubovým členům BAJS, kteří se dostali do těžkých životních situací tím, že pro ně vytváří vhodné podmínky pro práci či podnikání, pomáhá s právními záležitostmi, pořádá kurzy finanční gramotnosti a další doprovodné služby. Vysvětlíme Vám nejasné pojmy a prostřednictvím naší pracovní agentury pomůžeme se zprostředkováním vhodného zaměstnání .... byť třeba i náhradou za od ledna 2012 zakázaný tzv. "Švarcsystém".

Na našem portále se také dozvíte, jaké jsou legální podmínky pro tzv. "soudní ochranu" dlužníka před věřiteli ( problematika osobního bankrotu), vymezení pojmů a příklady, na kterých Vám ukážeme, kdy je či není možno oddlužení prostřednictvým osobního bankrotu provést.

Nadace BAJS, která si vzala za svůj primární úkol pomoci lidem, kteří se do dluhové pasti již dostali (a to už z vlastní viny či opomenutím), včetně všech na projektu BAJS se podílejích společností, využívá veškerých zákonných prostředků. Proto i v případě, kdy určitý člověk na své ODDLUŽENÍ nedosáhne, může nabídnout takové prostředky, kterými zajistí u takového člověka uspokojivý život do doby, než bude možné oddlužení osobním bankrotem provést.

Informace, které na portále BAJS naleznete, však nejsou určeny jen výše uvedeným lidem ve finančních potížích. Jsou určeny VŠEM, koho zajímá problematika řešení insolvence, všem těm, kterým není lhostejná pomoc druhým. Také všem těm, kteří by si chtěli zvýšit svoji životní úroveň vyšším příjmem, než na který by dosáhli v jiných společnostech a zabezpečit se na svůj vlastní seniorský věk.