BAJS

Pomoc člověku je dar nejcennější.

Pracovní agentura BAJS Partners LTD.

Kdo jsme:

Jsme pracovní agentura, zajišťující pracovní uplatnění na území České republiky. Našim uchazečům, zaměstnancům, klubovým členům a obchodním partnerům vytváříme zdravé a legální prostředí pro práci či podnikání, našim zaměstnancům a partnerům zprostředkováváme přístup k nadačním příspěvkům nadace BAJS Foundation na podporu bydlení a živobytí či jim velmi úspěšně pomáháme v krizových životních situacích.

Jaké služby poskytujeme:

1. Recruitment:

· vyhledání zaměstnanců do trvalého pracovního poměru,
· testování a ověřování znalostí a schopností kandidátů v rámci pohovoru,
· různé pozice – od dělnických přes referentské (administrativní), po manažerské

2. Agenturní zaměstnávání s možností následného převzetí:

· vyhledání kandidáta agenturou přesně dle požadavků stanovených uživatelem,
· dočasné přidělení zaměstnanců k uživateli dle jeho aktuálních potřeb,
· vedení kompletní personální a mzdové agendy těchto zaměstnanců,
· zpracování a služby v oblasti insolvenčního řízení našich zaměstnanců,
· možnost následného převzetí agenturních zaměstnanců „do“ a „z“ kmenového stavu klienta

3. Outsourcing:

· vedení kompletní personální a mzdové agendy zaměstnanců vyhledaných klientem

4. Outstaffing:

· převzetí stávajících zaměstnanců klienta pod agenturu práce a jejich následné
 dočasné přidělení k výkonu práce k témuž klientovi – uživateli – za velmi
 výhodných podmínek jak pro uživatele, tak i pro pronajatého zaměstnance

5. Sezonní brigády:

· letní brigády pro studenty,
· celoroční brigády pro důchodce, ženy na mateřské dovolené a ostatní zájemce

6. Ostatní služby:

· poskytování osobních franšíz „business“ pro samostatnou práci,
· zajištění zajímavých pasivních příjmů v seniorském věku zaměstnance,
· služby vlastní virtuální mobilní sítě za velmi výhodných zaměstnaneckých podmínek,
· zakládání firem a korporací v zahraničí na zakázku…..

Pro případ, že by byly mzdové podmínky zaměstnance pracovní agentury BAJS odlišné od mzdových podmínek srovnatelného zaměstnance, je nadace BAJS Foundation, v souladu se svým statutem, připravena poskytnout nadační příspěvek takovému zaměstnanci/beneficientu v takové výši, aby nebyl tento zaměstnanec v nevýhodě. Pracovní agentura BAJS Partners LTD. tím dostojí svým povinostem, danými zákoníkem práce.

Vzory pracovně-právní dokumentace:

  1. Rámcová smlouva agentury práce s uživatelem o dočasném přidělení zaměstnance agentury
  2. Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance agentury k uživateli
  3. Pokyn agentury práce zaměstnanci k dočasnému umístění k uživateli
  4. Pracovní smlouva na dobu určitou

Máte-li zájem o pracovní zařazení prostřednictvím naší pracovní agentury, prosím o zápis do naší databáze uchazečů zde.